1. Předkládá učivo po přiměřených navázaných didaktických krocích

 • číselné obory
 • opakování cvičení (každý žák dostává svůj čas na pochopení cvičení)
 • propojení typologií cvičení

2. Propojuje učivo do souvislosti s běžným životem

 • počítání v reálném čase
 • výuka hodin
 • finanční gramotnost
 • zlomky
 • délka, hmotnost, objem, čas, obsah
 • geometrie

3. Využívá širokou nabídku forem a metod práce

4. Aplikuje čtení s porozuměním

 • vzájemné posilování čtení, psaní a počítání v 1. ročníku
 • vyhledávání matematických informací v textu
 • interpretace matematických informací pomocí grafů

5. Podporuje rozvoj vzdělávacího sebevědomí

 • dvojí stránkování
 • práce se zadáním

Matýskova matematika 1. díl obsah